תנאים

אנא עיין בתנאי השימוש של אתר זה.

 

Carelon Behavioral Health ומנהל התוכנית שלך מציעים את Achieve Solutions האתר, לרבות כל המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הזמינים מהאתר או המוצעים כחלק מהאתר או יחד איתו ("Achieve Solutions אתר"), לך כהטבה, מותנה בהסכמתך לכל התנאים, התנאים, המדיניות וההודעות המפורטים בטופס המשולב של הוכחות לכיסוי וגילוי ("EOC") של תוכנית הבריאות. Carelon Behavioral Health שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי שימוש אלה באופן מיידי על ידי פרסום תנאי השימוש שהשתנו במיקום זה. המשך השימוש שלך ב- Achieve Solutions האתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש הללו, ולכל שינוי בתנאי השימוש שנעשה על ידי Carelon Behavioral Health.

תוכן עריכה אינו מהווה עצה לבריאות התנהגותית

השמיים Achieve Solutions האתר מציע מאמרים, הערכות ומידע כללי אחר בנוגע לבעיות בריאות התנהגותיות, שנועדו להשלים ולשפר את היתרונות והשירותים הקיימים שלך ("התוכן העריכה"). ה Achieve Solutions האתר עשוי גם להציע הפניות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות ההתנהגותי באמצעות קו הפניה קליני ואינטראקציות עם יועצים כדי להקל על הפניות.

חשוב לציין שבניגוד לאינטראקציות שלך עם מומחי בריאות התנהגותיים מורשים, תוכן העריכה המסופק ב- Achieve Solutions האתר הינו כללי במהותו והוא מסופק למטרות מידע בלבד. אין להתייחס לתוכן העריכה כייעוץ רפואי, פסיכיאטרי, פסיכולוגי או התנהגותי. פנה תמיד לייעוץ של רופא או ספק שירותי בריאות מוסמך אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב בריאותי רפואי או התנהגותי. תוכן עריכה מסופק ב- Achieve Solutions האתר אינו מיועד לשמש לאבחון או טיפול רפואי או כתחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות. לעולם אל תתעלם מעצות רפואיות או התנהגותיות או תעכב בחיפוש אחר בגלל תוכן עריכה שקראת באתר Achieve Solutions אתר.

Carelon Behavioral Health אינה ממליצה או תומכת בבדיקות, מוצרים או נהלים ספציפיים שעשויים להיות מוזכרים ב- Achieve Solutions אֲתַר. כל הדעה המובעת באתר היא דעתם של הכותבים הבודדים, לא של Carelon Behavioral Health.

בעוד Carelon Behavioral Health מעדכנת תכופות את תוכנו, המידע הרפואי משתנה במהירות. לכן, ייתכן שחלק מהמידע אינו מעודכן.

אין ייעוץ משפטי, פיננסי או מס

המידע והתוכן שסופקו על מסוימות Achieve Solutions אתרים, לרבות הדפים "משפטיים ופיננסיים", מסופקים למטרות מידע בלבד. התוכן המסופק ב- Achieve Solutions אין להתייחס לאתר כייעוץ משפטי, פיננסי או מס. איננו יכולים להבטיח כי התוכן ב- Achieve Solutions האתר לוקח בחשבון את חוקי המדינה בה אתה מתגורר. התוכן הינו כללי במהותו ואין באפשרותנו להבטיח כי הוא מדויק ומלא בכל מצב ספציפי. השימוש באתר זה אינו בא במקום שיקול דעת מקצועי של עורך דין, יועץ פיננסי או יועץ מס.

שימוש אישי ולא מסחרי

השמיים Achieve Solutions האתר מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי. כתנאי להמשך השימוש שלך ב- Achieve Solutions אתר, אתה מתחייב Achieve Solutions שלא תשתמש ב Achieve Solutions האתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים והגבלות אלה.

לא ניתן כל ערבון

השתמש Achieve Solutions האתר על אחריותך בלבד. ה Achieve Solutions האתר מסופק לך "כמות שהוא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות על התאמה למטרה מסוימת, כותרת או אי-הפרה. Carelon Behavioral Health אינה מתחייבת שהתוכן הכלול באתר זה עומד בתקנות ממשלתיות לגבי מוצרי תרופות מרשם.

לא Carelon Behavioral Health וגם לא עובדיה, סוכניה, ספקי מידע של צדדים שלישיים, סוחרים, נותני רישיונות וכדומה מתחייבים כי Achieve Solutions האתר או פעולתו יהיו מדויקים, מהימנים, ללא הפרעות או ללא שגיאות. לאף סוכן או נציג אין סמכות ליצור כל אחריות לגבי Achieve Solutions אתר מטעם Carelon Behavioral Health. Carelon Behavioral Health שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק בכל עת כל היבט או תכונה של האתר.

פרסום

Achieve Solutions אינה מקבלת כל פרסום, ואינה מארחת כל פרסום באתר האינטרנט שלה.

מקשר

אלא אם כן Carelon Behavioral Health מייעץ לך אחרת, אינך מורשה ליצור היפר-קישורים לתוכן ב- Achieve Solutions האתר מכיוון שהוא מיועד אך ורק למשתמשים רשומים. Carelon Behavioral Health שומרת לעצמה את הזכות לבטל רישיון זה באופן כללי, או את זכותך להשתמש בקישורים ספציפיים, בכל עת, ובדרך כלל עשויה לשבור כל היפר קישור לאחר 14 ימים. בשום פנים ואופן אסור לך "למסגר" את Achieve Solutions האתר או כל תוכן שלו או העתק חלקים של Achieve Solutions אתר לשרת, למעט כחלק מאחסון מקרי של דפים של ספק שירותי אינטרנט. כל עמוד בתוך Achieve Solutions האתר חייב להיות מוצג במלואו (כולל כל הסימנים המסחריים, מיתוג, פרסום וחומרי קידום מכירות), ללא כל מסגרת, גבול, שוליים, עיצוב, מיתוג, סימן מסחרי וחומרי פרסום או קידום מכירות שלא הוצגו במקור בדף בתוך האתר Achieve Solutions אתר.

זכויות יוצרים 

למעט חומר בנחלת הכלל על פי חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית, כל החומר הכלול ב- Achieve Solutions האתר (כולל כל התוכנה, קוד HTML, יישומוני Java, פקדי Active X וקוד אחר) מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים זרים. אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת רישיון, לשנות, לשכתב, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל חומר הכלול ב- Achieve Solutions אתר ללא הסכמה מראש של בעל זכויות היוצרים. אף אחד מהחומר הכלול ב- Achieve Solutions האתר עשוי לעבור הנדסה לאחור, לפרק, לפרק, לתמלל, לאחסן במערכת אחזור, לתרגם לכל שפה או שפת מחשב, לשדר מחדש בכל צורה או בכל אמצעי (אלקטרוני, מכני, שכפול תמונות, הקלטה או אחר), להימכר מחדש. או מופץ מחדש ללא הסכמה מראש ובכתב של Carelon Behavioral Health. עם זאת, אתה רשאי ליצור עותקים בודדים של חומרים המוצגים ב- Achieve Solutions האתר לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד, בתנאי שהעותקים כלשהם כוללים את זכויות היוצרים והודעות אחרות המוצגות עם החומרים ב- Achieve Solutions אֲתַר. אינך רשאי להפיץ עותקים כאלה לאחרים, בין אם בתשלום ובין אם בתמורה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב מ- Carelon Behavioral Health או מבעל זכויות היוצרים של החומר המועתק. בקשות לשכפל חומרים על Achieve Solutions יש לשלוח את האתר להפצה או למטרות אחרות לתשומת לב היועץ המשפטי בכתובת BH_webfeedback@carelon.com. הפרה של הוראה זו עלולה לגרור עונשים אזרחיים ופליליים חמורים.

סימנים מסחריים

Achieve Solutions ו- achievesolutions.net הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Carelon Behavioral Health ומוגנים על ידי חוקי המדינה והסימנים המסחריים הפדרליים. סימנים מסחריים אחרים מופיעים ב- Achieve Solutions אתר עם אישור מהבעלים שלהם. השימוש הבלתי מורשה שלך בסימנים מסחריים המופיעים ב- Achieve Solutions האתר עשוי להוות הפרת סימן מסחרי, מה שעלול להטיל עליך עונשים אזרחיים משמעותיים.

תחום שיפוט

השמיים Achieve Solutions האתר נשלט ומופעל על ידי Carelon Behavioral Health מהמשרד הראשי שלה בחבר העמים של וירג'יניה, ארצות הברית של אמריקה. Carelon Behavioral Health אינה מציגה כי חומרים על Achieve Solutions האתרים מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. אלה שבוחרים לגשת ל Achieve Solutions אתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם אחראים לציות לחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים. ה Achieve Solutions האתר לא נועד להכפיף את Carelon Behavioral Health לחוקים או לסמכות השיפוט של כל מדינה, מדינה או טריטוריה מלבד חבר העמים של וירג'יניה וארצות הברית של אמריקה.

הישרדות

הוראות תנאי שימוש אלה שכותרתן "ללא אחריות" ו"הוראות כלליות" ישארו לאחר סיום הסכם זה.

הוראות כלליות

תנאי שימוש אלה ניתנים להפרדה, ובמקרה שהוראה כלשהי תיקבע כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, חוסר תוקף או אי אכיפה כאמור לא ישפיעו בשום אופן על תקפותן או האכיפה של יתר ההוראות. גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לשימוש ב- Achieve Solutions האתר באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורישומים עסקיים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.

הודעות

אתה יכול לתת הודעה על Achieve Solutions בכל עת באמצעות דואר אלקטרוני אל Achieve Solutions או במכתב שנשלח בדואר מחלקה ראשונה בדואר אמריקאי או שליח בן לילה לכתובת הבאה:

בריאות התנהגותית של קרלון
לידיעתך: Achieve Solutions
200 סטייט סטריט
בוסטון, מסצ'וסטס 02109
Email: BH_webfeedback@carelon.com

המידע שנמסר ב- Achieve Solutions האתר, כולל, אך לא רק, מאמרים, הערכות ומידע כללי אחר, מיועד למטרות הסברה בלבד ואין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, בריאותי, פסיכיאטרי, פסיכולוגי או התנהגותי. שום דבר לא מכיל את Achieve Solutions האתר נועד לשמש לאבחון או לטיפול רפואי או כתחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות. אנא הכוונת שאלות בנוגע להפעלת ה Achieve Solutions אתר ל משוב באינטרנט. אם יש לך חששות לגבי בריאותך, אנא פנה לרופא. ©Carelon Behavioral Health

 

סְגוֹר

  • כלים שימושיים

    בחר כלי למטה

© 2024 Beacon Health Options, Inc.